In december 2020 heeft Thuiszorg Mozaiek door NPS een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten laten uitvoeren voor wat betreft huishoudelijke hulp. Het rapportcijfer dat door de cliënten werd gegeven was gemiddeld 8.03.

De vraag of cliënten zich op gemak voelen bij de medewerkers van Thuiszorg Mozaiek werd zelfs beantwoord met een cijfer van 9.1 terwijl de vraag of men zorgvuldig om gaat met spullen werd beantwoord met een 8.5.

Thuiszorg Mozaiek laat ieder jaar door een onafhankelijke organisatie de klanttevredenheid onderzoeken.