Cliëntenraad.

Thuiszorg Mozaiek is een innovatieve thuiszorgorganisatie die ernaar streeft de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en doorlopend innovaties en verbeteringen door te voeren. De cliëntenraad geeft een mening in dit proces.

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle klanten van Thuiszorg Mozaiek. Door de cliëntenraad krijgen klanten een grotere inbreng in het beleid en de uitvoering van de zorg en dienstverlening. Dat doet de cliëntenraad door goed naar klanten te luisteren en positief met de zorgverleners samen te werken.

In de cliëntenraad van Thuiszorg Mozaiek nemen deel.

Bevoegdheden

Een cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de directie van Thuiszorg Mozaiek. De cliëntenraad is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden. Thuiszorg Mozaiek moet altijd naar de leden van de cliëntenraad luisteren indien het betrekking heeft op de belangen van de klanten van Thuiszorg Mozaiek. Soms is Thuiszorg Mozaiek verplicht advies te vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad dient hierbij altijd het belang van de groep klanten als geheel en niet het belang van een enkele klant.

Deelname cliëntenraad

Klanten van Thuiszorg Mozaiek kunnen suggesties over het leveren van zorg per brief of e-mail sturen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad bespreekt deze suggesties en legt ze zonodig voor aan de directie. Dit maakt het Thuiszorg Mozaiek mogelijk haar dienstverlening te verbeteren.


Werkwijze en vergaderingen cliëntenraad

De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar. Een van de directieleden van Thuiszorg Mozaiek is bij deze vergaderingen aanwezig.