Huishoudelijke verzorging bestaat uit ondersteuning op het gebied van dagelijkse bezigheden in het huishouden binnen uw eigen woonomgeving. U kunt hulp bij het huishouden aanvragen als u door ziekte, ouderdom of een handicap problemen heeft met het op orde houden van uw huishouden. Afhankelijk van de indicatie van de gemeente, krijgt u hulp. Daarbij kunt u denken aan licht en/of zwaarder huishoudelijk werk, zoals boodschappen doen, schoonmaak en ondersteuning bij de regie van het huishouden. Hiervoor werken wij samen met uw gemeente.


Huishoudelijke verzorging wordt door de gemeente geïndiceerd. We vragen huishoudelijke verzorging dus bij de gemeente aan. Afdeling WMO beslist of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Na de beslissing starten wij de zorg.