Op zoek naar een stageplaats?

Thuiszorg Mozaïek heeft leuke en interessante stageplaatsen. De stagemogelijkheden variëren van snuffelstages tot afstudeerstages. Samen met de stagiair zorgt Thuiszorg Mozaïek graag voor een stage op maat waarbij theorie aansluit op de praktijk en andersom. Ook vind Thuiszorg Mozaïek het van belang dat de stage aansluit bij de verwachtingen van zowel de stagiair als Thuiszorg Mozaïek.

Wil je stage lopen bij Thuiszorg Mozaïek ? Stuur een e-mail naar info@thuiszorgmozaiek.nl