Thuiszorg Mozaiek tracht eventuele klachten intern in goed overleg op te lossen. Daartoe heeft zij een interne klachtfunctionaris aangesteld. Het betreft mevrouw Bircan Öztürk. U kunt uw klacht sturen aan b.ozturk@thuiszorgmozaiek.nl. Zij neemt uw klacht in behandeling. Wij verzoeken u uw klacht zo goed mogelijk te omschrijven.

Indien de interne afhandeling niet het gewenste resultaat tot gevolg heeft kunt u zich wenden tot de vereniging Spot waarbij Thuiszorg Mozaiek is aangesloten en daartoe een reglement heeft opgesteld.