Alle velden zijn verplicht.

Sluit het formulier

Wijkverpleegkundige kan onvoldoende inspelen op complexe zorgvraag

  • Home
  • Wijkverpleegkundige kan onvoldoende inspelen op complexe zorgvraag
Wijkverpleegkundige kan onvoldoende inspelen op complexe zorgvraag

No Comments

Nu mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen en sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen, wordt er meer verwacht van wijkverpleegkundigen. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, preventie en signalering. Maar om dat waar te maken, zijn goede afspraken nodig tussen zorgverzekeraars en aanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt dat er op dat vlak nog ‘ruimte voor verbetering’ is.

In de Monitor contractering wijkverpleging 2018 brengt de NZa de zorginkoop van wijkverpleging voor het jaar 2018 in beeld. In de monitor is te lezen dat er in de contractering veel goed gaat. En dat is volgens de NZa belangrijk: Doordat zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen afspraken maken, krijgt de patiënt uiteindelijk betere zorg.’ Resultaten van die goede afspraken zijn bijvoorbeeld de achtervang voor kinderen die ernstig ziek zijn en thuis verpleging nodig hebben. ‘Als er wachtlijsten ontstaan voor deze medische kindzorg thuis, zorgt de zorgverzekeraar dat deze patiënten door een andere aanbieder kunnen worden geholpen. Zonder contractafspraken was dit niet gelukt.’ Ook het feit dat zorgverzekeraars met gecontracteerde aanbieders de ‘niet planbare zorg’ in de regio’s organiseren, is volgens de NZa een goed resultaat.

Complexere zorgvragen
Maar er is uiteraard ook nog ruimte voor verbetering. ‘Zorgverzekeraars en zorgaanbieders besteden in de contracten voor wijkverpleging bijvoorbeeld nog niet genoeg aandacht aan de aard en de ernst van de zorgvraag van mensen die thuis zorg nodig hebben.’ Ook wordt in de tarieven en volumeafspraken onvoldoende rekening gehouden met de steeds complexer wordende zorgvragen. ‘Zorgverzekeraars baseren hun tarieven op gegevens uit het verleden. Zorgaanbieders bieden zorgverzekeraars op hun beurt te weinig inzicht in de zorg die zij leveren. Dat maakt het lastig om tot passende tarieven te komen.’

Wachtlijsten
In de monitor stelt de NZa verder dat ze van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars verlangt dat er afspraken gemaakt worden over concrete maximumwachttijden die aansluiten bij de praktijk, vooral bij de urgentie, en de wachtlijstregistratie. Bovendien moet geborgd worden dat mensen die te lang moeten wachten, door een andere gecontracteerde aanbieder worden overgenomen.

Goede voorbeelden
Ook vraagt de NZa aandacht voor het delen van expertise. ‘Leer van elkaars goede voorbeelden en benut de beschikbare expertise optimaal zodat gespecialiseerde zorg waar nodig geconcentreerd kan worden bij een beperkt aantal aanbieders met een regionale opleidingsfunctie en bevorder infrastructuren en netwerken voor gespecialiseerde en onplanbare zorg, ook voor zorgbemiddeling en achtervang.’

1
  • Deel dit

Relevante nieuws

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>