Alle velden zijn verplicht.

Sluit het formulier

Missie & Visie

Missie
Thuiszorg Mozaiek B.V. is een multicultureel centrum die zorg en maatschappelijke hulp biedt aan hulpbehoevende cliënten met zowel een autochtone als een multiculturele achtergrond. Thuiszorg Mozaiek B.V. speelt in op de groeiende behoefte aan maatwerk in de zorgbranche. Behalve het beantwoorden van de groeiende zorgvraag trachten wij er ook naar meer werkgelegenheid te scheppen voor  werkzoekenden met een multiculturele achtergrond.

missie


Visie
Zorg wordt anders. Nederland wordt grijzer, wijzer en bewuster. Zorginstellingen beconcurreren elkaar om de gunst van de klant, klanten worden veeleisender, zorg moet aansluiten bij individuele wensen en eisen van de klant. Thuiszorg Mozaiek B.V .is een instelling die streeft naar het optimaal en professioneel voorzien in de zorgbehoefte van klanten.

De dienst- en zorgverlening gaat gepaard met kwaliteit, transparantie en het voldoen aan de wensen en behoeften van de zorgvrager door het leveren van maatwerk. Thuiszorg Mozaiek B.V .is een thuiszorginstelling die zorg op maat biedt voor iedereen die thuiszorg nodig heeft, jong of oud, autochtoon of multicultureel, chronisch of tijdelijk ziek, lichamelijk of geestelijk beperkt of gehandicapt. Essentieel is zorg in de eigen “taal”, letterlijk en figuurlijk. Uit onze onderzoek blijkt dat veel ouderen met een multiculturele achtergrond niet of nauwelijks op de hoogte zijn van wat thuiszorginstellingen hen kunnen bieden. En als ze de stap wel nemen, wordt de gang naar de zorg bemoeilijkt door taalproblemen en verschil in verwachtingen en gewoonten. Thuiszorg Mozaiek B.V. heeft beleid ontwikkeld dat beter aansluit op wensen, behoeften en eisen van deze groep cliënten.

Op deze manier willen we het isolement van de eerste generatie multiculturele ouderen doorbreken en hun welzijn verhogen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zorg in Nederland niet goed aansluit aan de behoefte van cliënten met een multiculturele achtergrond. Dit komt voornamelijk door de taalbarrière, verschillen in eetgewoonten, bejegening, wijze van schoonmaken, verschillen in waarden en normen. Vergroten van de kennis met de voorlichtingen in eigen taal geeft altijd positieve

effecten. Thuiszorg Mozaiek B.V. zorgt voor vaste zorgverleners die de situatie van de klant kennen en die de ‘taal’ van de klant spreken. Thuiszorg Mozaiek B.V. heeft ruime ervaring met zorgverlening aan de eerste generatie ouderen van niet-Nederlandse afkomst. Onze medewerkers houden zeer bewust rekening met de normen en waarden in deze verschillende culturen.

Hier dient opgemerkt en met klem benadrukt te worden dat de doelgroep van Thuiszorg Mozaiek B.V. niet enkel bestaat uit de multiculturele zorgvragers. Wij omarmen graag de gehele zorgbehoevende doelgroep in de Nederlandse samenleving. Hierbij staan steeds de  volgende kernwaarden centraal:

  • Maatwerk in zorg;
  • Kwaliteit in zorg;
  • Flexibiliteit in zorg;
  • Goede communicatie in zorg.

Al bij het eerste contactmoment wordt een grondige analyse gedaan van de cliëntbehoefte. Naar aanleiding van de cliëntbehoefte wordt vervolgens een medewerker van ons gekoppeld aan de betreffende cliënt. Op deze manier zorgen wij altijd voor de juiste match.