Alle velden zijn verplicht.

Sluit het formulier

Missie & Visie

Missie

De missie die Thuiszorg Mozaiek BV nastreeft, wordt als volgt weergegeven:

“Thuiszorg Mozaiek BV zorgt ervoor dat uw zorgproblemen ‘probleemloos ontzorgd’ worden en zeggen daarbij:“Ons woord staat vast”.

Thuiszorg Mozaiek BV wil tegemoet komen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. En dat doen we ook door te zorgen voor een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt. Aan jonge en aankomende zorgprofessionals wil Thuiszorg Mozaiek BV de mogelijkheid bieden zich binnen ons bedrijf vanuit hun eigen vakkennis in een open werkomgeving verder te ontwikkelen en te ontplooien.

Om de missie te bewerkstelligen wil Thuiszorg Mozaiek BV:

Een hoge mate van kwaliteit en service bieden;

  • Professionaliteit uitstralen;
  • Benaderen van nieuwe klanten en bestaande behouden;
  • Continu zoeken naar verbetering;
  • Streven naar omzetgroei;
  • Onderscheidend blijven ten opzichte van de concurrentie;
  • Een begrip worden binnen de branche;
  • Het gevoel scheppen van waar voor je geld;
  • Laagdrempeligheid

missie


Visie

Thuiszorg Mozaiek BV  legt nadruk op gezondheid behoud, participatie en zelfredzaamheid van cliënten. Gaat uit van mogelijkheden van cliënten in plaats van beperkingen. Onze visie is: in de zorg staan cliënten centraal. Zij verdienen veiligheid, betrokkenheid, vakmanschap, aandacht en een liefdevolle bejegening. Kortom de beste zorg in de eigen vertrouwde omgeving zo lang het kan.

Thuiszorg Mozaiek BV hecht veel belang aan de optimalisering van de wijze waarop cliënten en medewerkers met elkaar en met externe partijen omgaan. De bejegening staat centraal en deze is gebaseerd op het mensbeeld dat de organisatie hanteert