Alle velden zijn verplicht.

Sluit het formulier

Kwaliteit

Bij Thuiszorg Mozaiek staat de relatie met u, de zorgvrager centraal. We bieden u kleinschalige en persoonlijke zorg- en dienstverlening, maar ook herkenbaarheid, transparantie en een hoge kwaliteit. Kwaliteit heeft daarom voortdurend onze aandacht.

We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties. Dit doen wij door ons aan te sluiten bij de wensen van onze clienten, daar afspraken over te maken en onze afspraken op een verantwoorde manier na te komen. Kwaliteit bij Thuiszorg Mozaiek betekent: tevreden clienten!

Tevreden, omdat u zich gehoord en gezien voelt en omdat u op een professionele manier ondersteund wordt zodat u thuis zo veilig mogelijk zelfstandig kunt blijven leven.

Professionele diensten die door Thuiszorg Mozaiek worden geleverd  voldoen aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Afspraken over onze dienstverlening worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Al onze vakkundige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en werken volgens een gedragscode.

HKZ (ISO 9001 Keurmerk)

Thuiszorg Mozaiek heeft sinds 2013 de HKZ certificering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Thuiszorg Mozaiek voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Dit wil zeggen dat Thuiszorg Mozaiek met de certificering:
– goed georganiseerd is
– cliënten centraal stelt
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– betrouwbare resultaten presenteert
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

WTZI erkenning

Thuiszorg Mozaiek is een WTZI toegelaten zorgorganisatie. Deze waardering wordt afgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wanneer de zorgorganisatie systematisch werkt aan het verbeteren van de kwaliteit en dit borgt door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit).

In dit kwaliteitssysteem worden de landelijke kwaliteitskaders voor de relevante care-sector geïntegreerd. De zorgorganisatie verantwoordt zich hierover in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

logokwaliteit