Alle velden zijn verplicht.

Sluit het formulier

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van de website van Thuiszorg Mozaiek de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Thuiszorg Mozaiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Wel stelt Thuiszorg Mozaiek het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden? U kunt hiervoor mailen naarinfo@thuiszorgmozaiek.nl

Auteursrecht

De volledig website inclusief intellectuele eigendomsrechten is het exclusieve eigendom van Thuiszorg Mozaiek of haar opdrachtgevers.Thuiszorg Mozaiek geeft de bezoeker van deze site toestemming om voor eigen rekening en risico de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, of commerciële exploitatie.

Links

De website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Thuiszorg Mozaiek kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.